Samenwerking

Samenwerken is de kern van het werk van HiP Nijkerk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet HiP Nijkerk zich in om de  betrokkenheid tussen mensen te bevorderen. Dat doen we door nauw samen te werken met allerlei belanghebbende partijen, zodat ons werk van toegevoegde waarde is voor bestaande vormen van zorg. HiP Nijkerk werkt samen met:

1. Kerken en parochies
Het platform HiP Nijkerk is voor kerken en parochies een praktisch instrument om hun diaconale taak in een veranderende samenleving effectief vorm te kunnen geven.

2. De (lokale) overheid
HiP Nijkerk geeft handen en voeten aan de visie van de overheid dat mensen zelf hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, al dan niet geholpen door anderen. De lokale overheid heeft toegang tot het de groep vrijwilligers die via de kerken inzetbaar zijn. Via het WMO-loket, de gebiedsteams en Sigma komen we in contact met hulpvragers. Dit levert een sociale basisinfrastructuur op die aansluit bij het gedachtegoed van de WMO.

3. Organisaties
Op landelijk en lokaal niveau werkt HiP nauw samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties. In de gemeente Nijkerk geldt dat voor:

Welzijnsorganisatie Sigma:
Ook deze organisatie koppelt hulpvragen en -aanbod. Dit gebeurt via het Bemiddelpunt. Sigma en HiP Nijkerk werken samen om de juiste hulp op de juiste plek te bieden. HiP kan hulpvragen doorsturen naar Sigma, als er bijvoorbeeld professionele hulp of bepaalde expertise vereist is.

Unie Van Vrijwilligers:

De Nijkerkse Unie Van Vrijwilligers (UVV) is onder meer actief met een vervoersdienst binnen de gemeente Nijkerk. Wanneer vervoer buiten Nijkerk nodig is, kan de UVV een vervoerder via HiP Nijkerk inzetten.

PCOB Nijkerk:

De lokale afdeling van de Protestants Christelijke Ouderenbond verwijst hulpvragers in sommige gevallen door naar HiP Nijkerk.

4. Stichting HiP
De landelijke stichting (www.stichtinghip.nl) is de bakermat van HiP Nijkerk. Vanuit Veenendaal zorgt men voor trainingen, online infrastructuur, PR-materiaal en nieuwe initiatieven die HiP nog sterker maken. Ook zijn er periodiek brainstormsessies voor plaatscoördinatoren en bestuursleden van HiP.

Meer weten?
Wilt u meer weten over samenwerken met HiP Nijkerk? Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.