Informatie over HiP Nijkerk

HiP Nijkerk is een platform waarmee de diaconieën van verschillende kerken in de gemeente Nijkerk hulpvragen uit de samenleving koppelen aan vrijwilligers uit de kerkelijke gemeentes. De initiatiefnemers zijn kerken die samenwerken in het Nijkerks Diaconaal Beraad. Behalve deze gemeentes zijn ook enkele andere organisaties aangesloten, actief of zijdelings. Dit zijn welzijnsorganisatie Sigma, de lokale tak van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en de Protestans-Christelijke Ouderenbond (PCOB). Hip Nijkerk is onderdeel van de landelijke Stichting Hulp in Praktijk (HiP).

De mensen van HiP Nijkerk bieden hulp aan, omdat zij vanuit hun christelijke achtergrond behulpzaam willen zijn. Gedreven door de liefde van Jezus Christus, laten zij zien dat kwetsbare mensen zonder eigen netwerk kunnen rekenen op een helpende hand.

Het platform biedt voor mensen uit de gemeente Nijkerk een laagdrempelige manier om hulp te vragen. Tegelijk is het voor de kerken een hulpmiddel om effectiever hulp te bieden en beter zichtbaar te zijn in de samenleving. Bovendien is HiP voor andere organisaties een mooie aanvulling.

HiP Nijkerk is actief in de gemeente Nijkerk, dus behalve in de stad Nijkerk ook in de dorpen Nijkerkerveen en Hoevelaken.

Deelnemende partijen
Hervormde Gemeente Nijkerk (Grote Kerk / Opstandingskerk)
Contactpersoon: Corine Vreekamp

Hervormde Gemeente Hoevelaken
Contactpersoon: Hetty van Drie

Hervormde Gemeente De Fontein
Contactpersoon: Jan Versloot

Gereformeerde Kerk  (Kruiskerk)
Contactpersoon: Henk Eijk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt West

Contactpersoon: Koos Nelemans

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oost
Contactpersoon: Rolf Schuurman

Evangelische Gemeente De Ark
Contactpersoon: Henk van Omme

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)
Contactpersoon: Anja van Elp

Welzijnsorganisatie Sigma
Contactpersoon: Mieke van den Brink

Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB)
Contactpersoon: Siep van den Bosch